Strukturální fondy

27.04.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť ...

27.04.2017: Seminář pro žadatele k 73. výzvě „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II" IROP se koná v Praze ve čtvrtek 11. května 2017.

24.04.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na ...

27.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I“ a výzvy č. 60 „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“. Důvodem revize jsou úpravy ...

25.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 25. výzvu IROP.

25.04.2017: Na jednání Rady pro obecné záležitosti v Lucembursku dnes ministryně Karla Šlechtová připomněla význam politiky soudržnosti a jejích fondů jakožto důležitého nástroje pro dlouhodobý a strategický rozvoj regionů ...

24.04.2017: Tradiční open air festival se letos uskuteční ve čtvrtek 4.5.2017 od 13:00 do 22:00. Přijměte naše...více

21.04.2017: Máte již uzavřenou smlouvu o dílo na realizaci projektu a nejdou vám do monitorovacího systému IS KP14+ vložit podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)? Nebo vám v monitorovacím systému cokoliv nefunguje a ...

21.04.2017: Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.

21.04.2017: Čerpala Vaše základní škola v letech 2010–2015 finanční prostředky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony? Chcete Vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory fondů EU ...