Strukturální fondy

20.01.2017: Program INTERREG EUROPE připravuje v březnu 2017 inspirativní akci na Maltě pro všechny zájemce o další výzvu programu

20.01.2017: Řídicí orgán IROP vydává Závazné stanovisko č. 2

20.01.2017: Porovnání dat z oblasti financování ESIF ze září 2016 a ledna 2017

20.01.2017: Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) upozorňuje žadatele na povinnost včasného předkládání žádostí o změnu, zpráv o realizaci (ZoR) a zjednodušených žádostí o platbu (ZŽoP).

19.01.2017: URBACT otevřel výzvu pro příklady dobré praxe pro všechna evropská města, bez ohledu na jejich velikost nebo zeměpisnou polohu, s cílem propagovat, odměnit a přenést jejich dobrou praxi v oblasti integrovaného ...

19.01.2017: Vláda během svého pondělního jednání odsouhlasila Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2017 - 2018, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Dokument určuje hlavní ...

19.01.2017: Tisíc schválených projektů za osmnáct měsíců. Ministerstvo pro místní rozvoj zdvojnásobilo rychlost oproti předchozímu programovému období. Za jeden a půl roku od vyhlášení první výzvy z Integrovaného regionální ...

18.01.2017: Evropská komise zveřejnila zprávu z evaluace intervencí Evropského sociálního fondu (ESF) 2007-2013. Výstupem evaluace jsou i specifické zprávy za jednotlivé členské státy, a to včetně České republiky. Součástí ...

18.01.2017: Fond pro bilaterální spolupráci – Opatření B – Výsledky druhé uzávěrky výzvy č. SMSM20167F1 ze dne 4. listopadu 2016.